Details for PEZ Non Dispenser - Tin Boxes
Serie

Tin Boxes

PEZ - Tin Boxes - Vintage - Spezial Tin
Subserie

Dispenser/Item

Spezial Tin

Group

Vintage

Issue

Info

Trivia
Social

Image(s)
PEZ - Tin Boxes - Vintage - Spezial Tin
Johann Pühringer
PEZ - Tin Boxes - Vintage - Spezial Tin
© Robert Alexander


Share on FacebookTweet this